Portal Gminy Jarczów

Wydarzenia: Relacje

"Jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego"

W dniu 18 kwietnia 2009 roku Urząd Stanu Cywilnego w Jarczowie z Wójtem Gminy - Zdzisławem Wojnarem na czele zorganizował „Jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego” dla 44 par.Aktywność zawodowa szansą dla bezrobotnych

W ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie realizuje w latach 2008 - 2013 projekt systemowy pt. „Aktywność zawodowa szansą dla bezrobotnych”.Izba Regionalna w Jarczowie
Izba Regionalna w Jarczowie została utworzona jako jeden z celów statutowych STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W JARCZOWIE, realizującego swe zadania we współpracy z gminą Jarczów, parafią w Jarczowie i  Ministerstwem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. (...)


Lubelskie świetne na weekend

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego serdecznie zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt.: "Lubelskie świetne na weekend".(...)

Wygenerowano w sekund: 0.00
1,819,337 Unikalnych wizyt