Portal Gminy Jarczów

Aktywność zawodowa szansą dla bezrobotnych


W ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarczowie realizuje w latach 2008 - 2013 projekt systemowy pt. „Aktywność zawodowa szansą dla bezrobotnych”.

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie gminy Jarczów korzystających

z pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej (18 – 55 roku życia). W szczególności będą to osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (powyżej 12 miesięcy) oraz długotrwale bezrobotne. Uczestnicy Projektu w ramach aktywizacji zawodowej, edukacyjnej i społecznej odbędą:  • trening kompetencji i umiejętności społecznych – m. in. aktywne formy poszukiwania pracy, trening interpersonalny, autoprezentacja, pisanie CV i listu motywacyjnego, poradnictwo zawodowe i psychologiczne;

  • specjalistyczne szkolenia zawodowe, które umożliwią zdobycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych (zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy).


Aby wziąć udział w projekcie w roku bieżącym należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarczowie.


Bliższe informacje:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 24

22 – 664 Jarczów

Tel/fax: 084 6634391

Wygenerowano w sekund: 0.00
1,784,981 Unikalnych wizyt