Portal Gminy Jarczów

Izba Regionalna w Jarczowie

Inwestycja pod nazwą: Współfinansowanie budowy izby regionalnej z przeznaczeniem na cele kulturalne i filmowe w Jarczowie była możliwa przede wszystkim dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie i osobistym życzliwym zainteresowaniu pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego. Ministerstwo sfinansowało 85 % wartości zadania.

Izba Regionalna w Jarczowie została utworzona jako jeden z celów statutowych STOWARZYSZENIA POMOCY RODZINIE I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W JARCZOWIE, realizującego swe zadania we współpracy z gminą Jarczów, parafią w Jarczowie i  Ministerstwem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Dużą pomoc świadczyli także: Bank PKO SA Oddział Detaliczny w Lublinie i indywidualni sponsorzy. Inwestycja pod nazwą : Współfinansowanie budowy izby regionalnej z przeznaczeniem na cele kulturalne i filmowe w Jarczowie była możliwa przede wszystkim dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie i osobistym życzliwym zainteresowaniu pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego. Ministerstwo sfinansowało 85 % wartości zadania. Było ono realizacją Programu Operacyjnego pod nazwą ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY I SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO, który pilotował DEPARTAMENT SZKOLNICTWA ARTYSTCZNEGO pod kierunkiem pana dyrektora Maksymiliana Celedy.

Dla gminy w Jarczowie jest to ważne przedsięwzięcie, które wpisuje się w inne działania w ramach działalności Stowarzyszenia Grzędy Sokalskiej – G6. Stwarza bowiem warunki do spotkań ze sztuką ludową (teatr, plastyka, rękodzieło, muzyka ludowa) jako jeden ze sposobów na integrację mieszkańców gminy, regionu oraz kultywowania wiejskich – folklorystycznych tradycji. Zapewne zaktywizuje kulturalnie społeczeństwo gminy Jarczów oraz ościennych gmin, z wykorzystaniem „perły Jarczowa” – zabytku architektury drewnianej – dawna cerkiew greko–katolicka z pocz. XVII w. (nagrodzona wyróżnieniem MK „Zabytek zadbany”, remont możliwy dzięki zasadniczemu wsparciu Ministerstwa Kultury).

Budynek, który jeszcze nie tak dawno był tzw. wiejską świetlicą, dziś po przebudowie swym wnętrzem i zgromadzonymi po części eksponatami przypomina wiejską chatę (stąd nazwa zadania: izba regionalna). Docelowo w roku 2009 będzie on wyposażony w kolejne stare przedmioty codziennego użytku w gospodarstwie domowym i przydomowym. Celem takiej aranżacji wnętrza jest prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć z zakresu kultury naszych przodków, oraz ocalenie od zapomnienia sztuki ludowej. Ze względu na obecność na terenie gminy kilku szkół, oraz starej zabytkowej świątyni (drewniana cerkiew greko-katolicka z XVII w.) często odwiedzanej przez turystów, istnieje szansa, że włączymy do całego zadania bardzo dużą liczbę uczestników – zbieracze staroci, oraz plastycy, zawodowi twórcy kultury, itp. Gmina Jarczów posiada 6 zespołów śpiewaczych, zespół wokalno – instrumentalny (dziecięco – młodzieżowy), dla których istnienie Izby Regionalnej już jest doskonałym centrum dla prowadzenie swej działalności we współpracy ze Stowarzyszeniem – wnioskodawcą, oraz władzami samorządowymi i parafiami z terenu gminy - partnerami.

Samo zadanie będzie ma charakter trwały, w znaczeniu funkcjonowania izby. Spotkania, imprezy, pokazy, itp., jak zapewniają władze stowarzyszenia, będą organizowane w rytmie obchodu świąt patriotyczno-religijnych i związanych z nimi tradycji. Celem izby, jak nam wiadomo, jest także opracowanie tzw. produktu regionalnego, który będzie promował samą izbę i zrzeszonych przy niej mieszkańców miejscowości i gminy. Zwieńczeniem zadania na dotychczasowym etapie (remontu) było uroczyste otwarcie – inauguracja, połączona z tzw. zabawą ludową i degustacją wiejskich przysmaków – w okresie ponoworocznym. W imprezie wzięli udział m.in. zasłużeni dla regionu i samej gminy posłowie na sejm RP, panowie: Sławomir Zawiślak i Wojciech Żukowski.

Cieszymy się, że nasza gmina zyskała w Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo ważnego sprzymierzeńca, który rozumie potrzebę wspierania kultury na „kresach” i wyrażamy naszą wielką wdzięczność.
Wygenerowano w sekund: 0.01
1,784,982 Unikalnych wizyt