Jesteś tutaj: Start / Biblioteka

Biblioteka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminna Biblioteka Publiczna w Jarczowie ma ponad 65 letnią historię. Za datę jej powstania przyjmuje się rok 1949- taka jest data pierwszego rejestru książek w księdze inwentarzowej. Początki działalności były bardzo trudne, mieściła się przez długi czas w mieszkaniach  prywatnych. Siedzibą biblioteki był też budynek ośrodka zdrowie, agronomówka dwa razy zajmowała pomieszczenia w Domu Kultury. Od 15 lat siedzibą biblioteki są dwa pomieszczenie w budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Jarczowie.

W wyniku zmian administracji państwowej z dniem 4 maja 1995 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jarczowie została włączona w struktury Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie pod wspólnym kierownictwem.

Biblioteka prowadzi dwa punkty biblioteczne w Szkole Podstawowej w Chodywańcach i Wierszczycy. Działa też punkt mobilny przy Gminnym Przedszkolu w Jarczowie, gdzie książki wypożycza bibliotekarz.

Dorobkiem biblioteki, jest ciekawy księgozbiór liczący na koniec 2016 roku 8083 woluminów. Bogata oferta lektur z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjalnej oraz szkoły średnie. Duży  wybór literatury popularnonaukowej i tematyce regionalnej. Fundusze na książki są zapewniane przez budżet placówki, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Od szeregu lat biblioteka realizuje  też Gminny Program Profilaktyki Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomani. Oprócz podstawowych funkcji gromadzenia, opracowywania  i udostępniania zbiorów prowadzi szeroką działalność kulturalno- oświatową poprzez organizację różnych form pracy z czytelnikami. Współpracujemy w tym zakresie Gminnym Przedszkolem, szkołami z terenu Gminy Jarczów, nauczycielami.

Tradycją stała się organizacja konkursów:

-plastycznych „Wielkanocne inspiracje” „Kolęd nastał czas”

-literackich i recytatorskich np. „Ulubieni autorzy” dla najmłodszych

- zajęcia przysposobienia czytelniczego np. „Majowe spotkania z przedszkolakami”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”  Czytające przedszkole

- imprez bibliotecznych –Pasowanie na czytelnika

- konkursów na temat przeciwdziałania patologiom społecznym „Życie bez nałogów to piękne życie”

- wycieczek po Roztoczu.

         Biblioteka Publiczna w Jarczowie aktywnie uczestniczy w inicjatywach podejmowanych przez Bibliotekę Powiatową: uczestnicząc w Festynie Ekologicznym, zgłaszając prace do literackiego kursu  „Opowieść mojej miejscowości” forma multimedialna.

         Dorobkiem biblioteki, mimo wielu trudności  jest wymiana regałów i utworzenie kącika dla najmłodszych czytelników .Sukcesywnie jest też wymieniany księgozbiór. Zainteresowania czytelnicze nie są stałe i niezmienne lecz podlegają zmianom. Istnieje zapotrzebowanie na bestsellery i nowości czytelnicze. Chcąc uatrakcyjnić ofertę czytelniczą Gminna Biblioteka Publiczna planuje poszerzyć swój księgozbiór włączając do niego książkę mówioną (audiobooki). Systematyczny dopływ nowości wydawniczych, dostarczanie książek na telefon, zakup pozycji zgłaszanych przez czytelników studiującej młodzieży zachęca lokalną społeczność do częstszych odwiedzin biblioteki. Biblioteka ma zarejestrowanych obecnie 558 z tego 312 osób to dzieci i młodzież ucząca się w różnego rodzaju szkołach. Wypożyczono ponad 5000 książek, zarejestrowano 2500 odwiedzin. Zakupiono 308 woluminów nowości wydawniczych.

         Biblioteka Publiczna w Jarczowie uczestniczyła w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. Pozyskała grant na ponad 5 tyś złotych. Od 2004 roku realizuje „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I „Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek Publicznych” Pozyskano w ten sposób ponad 2000 woluminów na kwotę 33485 tyś 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie