Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie jest samorządową instytucją kultury i obejmuje swoja działalnością teren gminy Jarczów. Podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury w Gminie Jarczów.
Siedzibą Samorządowego Ośrodka Kultury jest miejscowość Jarczów, natomiast Biblioteka Publiczna mieści się w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych. Organizatorem Ośrodka jest Rada Gminy w Jarczowie sprawująca nadzór nad jego działalnością za pośrednictwem Wójta Gminy i Komisji Kultury. Organizator zapewnia Ośrodkowi środki niezbędne do jego utrzymania i rozwoju. Opiekę metodyczno - programową nad Ośrodkiem sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim.
Ośrodek zatrudnia kadrę 3 osobową.
SOK realizuje zadania poprzez:
 1. Edukację kulturalną środowiska w szczególności dzieci i młodzieży realizowanej w formie pracy w zespołach, kołach zainteresowań w konkursach, przeglądach, festiwalach oraz we wszystkich dziedzinach działalności kulturalnej.

 2. Opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową na terenie gminy oraz ich promocja.
 3. Działalność rozrywkowa zapewniająca uczestnikom racjonalne spędzenie wolnego czasu zgodnie z ich zainteresowaniami.
 4. Koordynację działalności kulturalnej na terenie gminy.
 5. Współpracę ze społecznym ruchem kulturalnym i pomoc merytoryczną w organizacji jego imprez.
 6. Rozwój i zaspakajanie potrzeb czytelniczych , prowadzenie Biblioteki i czytelni.
 7. Współdziałanie z Bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechnienia kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
 9. Podejmowanie innych działań kulturalno – oświatowych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.
 10. Działalność usługową dla społeczeństwa w oparciu o posiadaną bazę i kadrę w zakresie:
  • - wynajmu sali i innych pomieszczeń.