Samorządowy Ośrodek Kultury w Jarczowie

"Czerwona Jarczębina" z Jarczów-Kolonii Drugiej i Korhyń

Zespól śpiewaczy „Czerwona Jarzębina” z Jarczów-Kolonii Drugiej powstał w miesiącu lutym 2007 roku. Założycielką, a zarazem jej kierownikiem jest pani Krystyna Patro. Zespól liczy 18 osób w skład wchodzą zarówno panie jak i panowie z Jarczowa Kolonii II i Korhyń.
Nazwa Czerwona Jarzębina powstała od tytułu piosenki o w/w nazwie, którą to zespól zapoczątkował swoją działalność (była to pierwsza piosenka tego zespołu).
Powyższy zespól śpiewaczy uświetnia różne imprezy zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym np.: dożynkach przeglądach festiwalach itp. Są zapraszani gościnnie przez władze sąsiednich gmin